AMIGOWCY

Amiga Commodore Club z Krakowa

23 marca 2016 r.

Amiga w Polsce na dobre pojawiła się w 1992 roku. Wcześniej w polskich domach gościły komputery 8-bitowe, takie jak ZX Spectrum 48k, Atari 65XE czy Commodore 64. Byli jednak tacy, którzy mieli Amigę znacznie wcześniej, zanim ktokolwiek zobaczył ją na giełdzie czy przeczytał o niej wzmiankę w gazecie.

List w "Komputerze"

W piątym, majowym numerze "Komputera" z 1988 roku redakcja opublikowała list od Marka Hyly. Tak, to ten sam pan Hyla, który kilka lat później założył firmę Twin Spark Soft, wydającą gry i programy na Amigę.

Pan Marek Hyla w liście napisał:

Zwracamy się z prośbą o poinformowanie wszystkich zainteresowanych o klubie, który został zawiązany w dniu 14.02.1988 w Krakowie. Amiga Commodore Club zainicjowało dwóch młodych ludzi, pragnących zaprowadzić nieco porządku w coraz bardziej rozbudowującym się amigowskim rynku oprogramowania w Polsce.

W dalszej części listu pan Hyla opisał cele stworzenia klubu. Była to głównie chęć wymiany oprogramowania między uczestnikami klubu, choć nie tylko.

Nie chcielibyśmy ograniczać się tylko do pośrednictwa w wymianie programów. W naszych planach zamierzamy spróbować wydawać klubowy biuletyn z różnego rodzaju poradami, trickami i wiadomościami. Do jego redagowania zapraszamy wszystkich przyszłych członków. Jesteśmy w trakcie nawiązywania kontaktów z użytkownikami Amigi z Norwegii. Myślimy także o organizowaniu spotkań użytkowników Amigi, służących wymianie doświadczeń.

Na koniec pan Hyla poprosił wszystkich zainteresowanych o nadsyłanie listów ze zgłoszeniem, podając adres pocztowy. W zamian obiecał odesłać projekt statutu klubu.

List Marka Hyly redakcja "Komputera" opatrzyła własnym komentarzem o treści:

Wielokrotnie zarzucono nam ignorowanie mikrokomputera Commodore Amiga. Między innymi dlatego drukujemy tę informację. Przyda się ona szczególnie dwóm naszym Czytelnikom, fanom Amigi.

Historia klubu

Klub powstał w lutym 1988 roku, osiem miesięcy od dnia, gdy Amiga 500 pojawiła się w sprzedaży.

Amiga Commodore Club był więc prawdopodobnie pierwszym zorganizowanym na terenie Polski klubem, zrzeszającym amigowców. Historię jego powstania pan Hyla streścił 19 lat później, w wywiadzie dla serwisu PPA, przeprowadzonym przez Benedykta Dziubałtkowskiego.

W 1988 roku było nas, amigowców, w Polsce może ze 100, góra 200 osób. Szczerze mówiąc, byliśmy mocno zainspirowani klubem użytkowników C64, który pod kierownictwem Marka Pampucha świetnie działał.
Amiga Commodore Club organizował w Krakowie zloty użytkowników, wydawał biuletyn, integrował środowisko - głównie zwykłych użytkowników Amigi. Pamiętam, że na pierwszym zlocie było rozstawionych kilkanaście Amig, a na ostatnim ponad 500.
W rozwoju klubu pomogło nam wiele osób - między innymi Tomek Kokoszczyński (później redaktor naczelny Amigowca) i Marek Pampuch. Członkami klubu byli chyba wszyscy "kreatorzy" ówczesnej rzeczywistości amigowej w Polsce. ACC rozrósł się do ponad 3500 członków. To również sukces wszystkich tych, którzy nam pomagali.

Kilka lat później, w 1992 roku, Marek Hyla założył firmę Twin Spark Soft, która stworzyła takie amigowe programy, jak AmiSłownik (słownik polsko-angielski), Firma (program do prowadzenia działalności gospodarczej), AmiTekst (edytor tekstu), Amilopedia (encyklopedia multimedialna).

Amiga Commodore Club odegrał ważną rolę w popularyzacji Amigi w Polsce. Wielu uczestników klubu założyło później własne firmy, zajmujące się tworzeniem programów na Amigę, zakładało amigowe czasopisma czy tworzyło grupy scenowe.

Klub do dziś jest wspominany przez osoby, które do niego należały. Pod artykułem na łamach Onetu zatytułowanym Amiga wciąż śmiga można przeczytać taki komentarz:

Giełda w Krakowie i druga w Katowicach, ech to były czasy. A pamięta jeszcze ktoś Amiga Commodore Club i zloty na AGH? Zloty i gigantyczne copy party, przerywane płaczem userów, którym padło zasilanie z przeciążonej do granic możliwości listwy. AGH dawało salę na której brakowało gniazdek :) (woodpecker)
Autor tekstu: Mr.Wolf - aktywny użytkownik komputerów Amiga od 1992 roku, pierwszy kontakt z komputerem w 1986 r. (ZX Spectrum).